تنظیمات

اخبار
۱۰ شهریور
دریافت مدال افتخار چهارمین نمایشگاه بین المللی فید اکسپو ۲۰۱۸ تهران

اطلاعات بیشتر


دریافت مدال افتخار چهارمین نمایشگاه بین المللی فید اکسپو ۲۰۱۸ تهران

در حاشیه نمایشگاه بین اللملی فید اکسپو ۲۰۱۸ تهران شرکت آمل به دانه طبرستان موفق به دریافت مدال افتخار گردید.

۰۹ خرداد
بازدید کار گروه تسهیل استان مازندران از آمل به دانه طبرستان

اطلاعات بیشتر


بازدید کار گروه تسهیل استان مازندران از آمل به دانه طبرستان

بازدید کار گروه تسهیل استان مازندران از آمل به دانه طبرستان در حاشیه جلسه کارگروه استانی ستئ تسهیل در شهرک صنعتی بابکان آمل از کارخانه دان گروه تولیدی میران با نام تحاری آمل دانه طبرستان بازدید...

۳۱ اردیبهشت
بازدید دکتر خلج رییس سازمان دامپزشکی کشور

اطلاعات بیشتر

۳۱ اردیبهشت
کارگاه آموزشی Lesion Score

اطلاعات بیشتر