تنظیمات


Archives ۱۰ شهریور, ۱۳۹۷
۱۰ شهریور
دریافت مدال افتخار چهارمین نمایشگاه بین المللی فید اکسپو ۲۰۱۸ تهران

اطلاعات بیشتر


دریافت مدال افتخار چهارمین نمایشگاه بین المللی فید اکسپو ۲۰۱۸ تهران

در حاشیه نمایشگاه بین اللملی فید اکسپو ۲۰۱۸ تهران شرکت آمل به دانه طبرستان موفق به دریافت مدال افتخار گردید.