تنظیمات


مقاله های منتشر شده در

اخبار سایت

۱۵ دی
بازدید از گروه تولیدی میران(آمل به دانه طبرستان)

اطلاعات بیشتر


بازدید از گروه تولیدی میران(آمل به دانه طبرستان)

بازدید دوره ای دکتر برومند فر به همراه مدیر کل دامپزشکی استان مازندران دکتر رضوانی از مجموعه گروه تولید میران (آمل به دانه طبرستان)  

۱۰ شهریور
دریافت مدال افتخار چهارمین نمایشگاه بین المللی فید اکسپو ۲۰۱۸ تهران

اطلاعات بیشتر


دریافت مدال افتخار چهارمین نمایشگاه بین المللی فید اکسپو ۲۰۱۸ تهران

در حاشیه نمایشگاه بین اللملی فید اکسپو ۲۰۱۸ تهران شرکت آمل به دانه طبرستان موفق به دریافت مدال افتخار گردید.

۰۹ خرداد
بازدید کار گروه تسهیل استان مازندران از آمل به دانه طبرستان

اطلاعات بیشتر


بازدید کار گروه تسهیل استان مازندران از آمل به دانه طبرستان

بازدید کار گروه تسهیل استان مازندران از آمل به دانه طبرستان در حاشیه جلسه کارگروه استانی ستئ تسهیل در شهرک صنعتی بابکان آمل از کارخانه...

۳۱ اردیبهشت
بازدید دکتر خلج رییس سازمان دامپزشکی کشور

اطلاعات بیشتر

۳۱ اردیبهشت
کارگاه آموزشی Lesion Score

اطلاعات بیشتر

۳۰ اردیبهشت
مهندس اصغری مدیر کل کار و رفاه اجتماعی استان مازنداران

اطلاعات بیشتر


مهندس اصغری مدیر کل کار و رفاه اجتماعی استان مازنداران

مهندس اصغری مدیر کل کار و رفاه اجتماعی امهندس اصغری مدیر کل کار و رفاه اجتماعی استان مازنداران از گروه تولیدی میران بازدید کردند.ستان مازنداران...